Lärdomar av börsen, del 2: Aktier vs. fonder

Lärdomar av börsen, del 2: Aktier vs. fonder

13 juli, 2019 6 av frimedekonomi

Här kommer en fortsättning på serien “lärdomar av börsen”. Det handlar om skillnaden mellan att spara i aktier och fonder. Dessutom nämns ett par exempel inom respektive investeringsform och en kortare analys av dagens börsläge.

Ska man ha aktier eller fonder? Generellt brukar man tänka att aktier passar bra till en mer aktiv förvaltning och att fonder är ett bra alternativ för en mer passiv sådan. Varför då? Det ska jag försöka utveckla lite mer i det här inlägget. Mot slutet kommer även ett par exempel inom respektive investeringsform och en kortare analys av börsläget idag. För er som ännu inte har läst del 1 i serien “lärdomar av börsen” finns den att läsa här

Aktier
En av de stora skillnaderna gentemot fonder är att du med denna investeringsform kan välja precis vilka aktier du vill ha i din unika portfölj och till vilken andel. Det medför en större frihet. Att investera i aktier ger också en snabbare möjlighet till köp- och säljbeslut. Om du t.ex. skulle vilja försöka tajma börsen eller köpa en aktie direkt när den kommit med en positiv rapport. Samtidigt finns det på de mindre aktielistorna en del mindre likvida aktier där det ibland tar tid att hitta en köpare/säljare till rätt pris. Till aktier förekommer i regel en courtagekostnad från din bank för dina transaktioner. För dig som är ny på börsen finns dock kampanjer hos flera nätmäklare, t.ex. Avanza och Nordnet, med gratis courtage upp till en viss totalsumma på ditt konto. Generellt brukar man tänka att enskilda aktieinnehav vs. fonder kräver lite mer tid och omsorg, en mer aktiv förvaltning helt enkelt. Beroende på vad du har för typ av investeringsstrategi behöver du själv ta ställning till när det är köp- och säljläge i en aktie. Ju färre aktier du har i din portfölj, desto mer påläst bör du vara.

Fonder
Med fonder följer en naturlig riskspridning i och med alla de ingående innehaven i respektive fond. Det finns många olika typer av fonder och några av de vanligare är troligen: aktiefonder, indexfonder, blandfonder och räntefonder. Blandfonder innebär helt enkelt en mix mellan aktier och räntefonder. Genom att spara i aktivt förvaltade fonder får du hjälp av förvaltare som sköter de ingående innehaven. Detta kan såklart innebära en stor fördel för den gemene spararen. Samtidigt behöver fondförvaltare också förhålla sig till fler regler än vad du som privat aktiehandlare behöver göra, vilket kan innebära vissa begränsningar i dess handel. Fonder medför också en förvaltningsavgift som tär på den totala avkastningen, ofta runt 0-2% årligen. Det har utifrån detta blivit allt mer populärt med så kallade indexfonder. Det är passiva fonder som istället följer ett index. Här finns t.ex. Avanza Zero som följer SIX30RX (OMXS30 inklusive återinvesterade utdelningar). En indexfond medför i och med att den är passiv väldigt låga förvaltningskostnader och ibland inga alls som i exemplet ovan. En fördel med fonder är att det på ett smidigare sätt går att månadsspara i dem, vilket skapar tid för annat och gör det till en utmärkt passiv sparform. Studier visar också att ett kontinuerligt månadssparande är en bra långsiktig sparmetod för att du handlar konsekvent i både upp- och nedgång. En vanlig tankefälla är annars att köpa mer när börsen går upp och sälja när det går ner.

Hur gör jag?
Sedan jag började investera mina pengar har det främst varit inriktat mot aktier. Av naturliga skäl har det också förekommit fonder till olika former av pensionsspar som jag nämnde i del 1, för t.ex. PPM-sparandet. De senaste två åren har jag dock kombinerat de båda investeringsformerna utifrån olika portföljstrategier. För drygt två år sedan provade jag mig fram en hel del och har för tillfället landat i följande sammansättning: en kortsiktig och långsiktig aktieportfölj samt en fondportfölj. I och med att jag använder flera olika nätmäklare har det i vissa fall även blivit dubbel uppsättning då t.ex. fondutbuden kan variera. För kännedom har jag i dagsläget bara den kortsiktiga aktieportföljen (day/swingtrading) aktiv tillsammans med ett begränsat fondsparande. Detta eftersom det vankas boendeköp inom det kommande året/åren och det helt enkelt blir för kort sikt att investera långsiktigt på. Jag har valt att prioritera en bra kontantinsats för att möjliggöra ett önskat boende. Varför då ha kvar fonderna? Det är som sagt relativt begränsat (en mindre andel av det totala sparkapitalet) och tanken är att de portföljerna ska kunna finnas kvar även efter boendeköpet.

Ett par av mina nuvarande fondinnehav är dessa:

  • Avanza Global/Länsförsäkringar Global Indexnära
  • Avanza Zero/Nordnet Superfonden Sverige
  • Spiltan Aktiefond Investmentbolag
  • Core Ny Teknik A
  • Didner & Gerge Småbolag
  • Spiltan Räntefond Sverige
  • Spiltan Högräntefond

En exempel på en enkel fondportfölj med ett kontinuerligt månadssparande på 10-års sikt och uppåt skulle t.ex. kunna fördelas enligt följande andelar:
Avanza Global/Länsförsäkringar Global Indexnära (50%)
Avanza Zero/Nordnet Superfonden Sverige (30%)
Spiltan Aktiefond Investmentbolag (10%)
Core Ny Teknik A (10%)

Som ni kan se saknas räntefonderna i exempelportföljen ovan. Detta då jag motiverar mina egna nuvarande räntefondandelar som “krockkuddar” vid en kommande lågkonjunktur och kursnedgång, mer om detta senare. Vid en fondportfölj på över 10-års sikt finns egentligen inga historiska motiv till att ha med räntefonder mer än för att det vid nedgångar kan vara skönt att portföljen inte går ner lika mycket. På lång sikt har det historiskt dock bara dragit ner den totala avkastningen. Istället väljer jag i exempelportföljen ovan att till största del basera den utifrån en global indexfond och en svensk indexfond. Därutöver skapas en extra edge med syfte att försöka “slå börsen” och index med hjälp av investmentbolag och små/medelstora techbolag. Investmentbolagen har tillsammans överavkastat index de senaste fem åren. För mer info om detta se t.ex. IBindex. Även småbolag har på lång sikt överavkastat de större bolagen. Core Ny Teknik är med som en extra edge med dessa techbolag och eftersom den drivs av två sedan tidigare lyckade förvaltare till Swedbank Robur Ny Teknik.

Vad gäller aktier brukar jag generellt vara en av de som förespråkar investmentbolag. Detta på grund av deras goda historiska avkastning och då jag tror på dem som koncept. De fungerar ju lite som en fond fast i regel med billigare förvaltningskostnader (ja, även investmentbolag har ingående förvaltningskostnader). Ett par klassiska investmentbolag är t.ex. Investor, Latour och Kinnevik. Hos IBindex kan du se bolagens nuvarande substansrabatt/premie och även jämföra med dess historiska värden. Andra intressanta aktier som finns med bland mina bevakningslistor för kommande nedgångar och som potentiella framtida långsiktiga aktieinnehav att titta närmare på är t.ex. Nibe, Castellum, Thule, Tomra och Hexagon. Just Hexagon kom ju faktiskt med en vinstvarning häromveckan, vilket ska bli intressant att följa utvecklingen av.

Börsläget idag
Även om man aldrig vet när en större nedgång börjar tycks allt fler vara överens om att vi globalt (fokus på Europa och USA) närmar oss slutet av en högkonjunktur. Det finns en del övergripande indikatorer som kan tolkas visa tendenser på toppliknande formationer. Vi har t.ex. en arbetslöshet i USA som befinner sig på rekordlåga nivåer vilket har sammanfallit ganska väl med tidigare stora börsnedgångar runt år 2000 och 2008. Eftersom vi i det förhållandevis lilla landet Sverige följer de större börsgiganterna som USA blir detta även aktuell information för oss. Vi har fallande inköpschefsindex i USA och generellt sett också i Europa. En s.k. “inverterad räntekurva” i USA som tidigare föregått lågkonjunkturer. En konjunkturbarometer i Sverige som trendar nedåt. Därutöver handelskonflikter som skrämmer investerare och sätter käppar i hjulen för den globala handeln och så vidare. Men, det kommer alltid finnas orosmoln på börshimlen och för egen del har min resa som investerare lärt mig att jag är relativt riskavert och ibland något av en permabear. På lång sikt (10 år och uppåt) har det hittills i historien varit mycket lönsamt att investera i aktier/aktiefonder oavsett starttid. För er som är mer intresserade av övergripande konjunkturindikatorer och trender summeras några av dem även visuellt i ett blogginlägg här.

Avslutningsvis
Till kommande delar inom den här serien “lärdomar av börsen” är tanken att skriva lite mer om de olika portföljstrategier som bedrivits de senaste två åren och vad de har gett för lärdomar. Det kan nog även bli ett inlägg om att “tajma marknaden”. Skulle ni ha förslag på fler framtida blogginlägg får ni gärna komma med önskemål.

Disclaimer
Jag äger i dagsläget samtliga fonder som angivits i detta inlägg. Jag äger inga av de enskilda aktierna separat utöver den exponering som kan fås genom fonderna. Kom ihåg att aktierna och fonderna som nämnts ovan ska ses som observationer att läsa mer om för den som är intresserad. Det är inga köprekommendationer. “Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.” (Avanza)