Så här månadssparar jag i fonder

Så här månadssparar jag i fonder

19 oktober, 2019 2 av frimedekonomi

I ett tidigare inlägg från i somras – lärdomar av börsen del 2 – beskrevs mina olika investeringsstrategier. Efter att ha investerat i ett boende under hösten har det nu skapats nya förutsättningar för ett långsiktigt och kontinuerligt månadssparande. Även om det fanns ett sparande på börsen tidigare också så var det på kortare sikt och med en mindre andel av det totala kapitalet, i väntan på en bostadsinvestering. Nu är tanken att fortsätta med investeringarna utifrån ett mer kontinuerligt och långsiktigt månadssparande. För att göra det enkelt har jag börjat med att sätta ihop en uppdaterad fondportfölj. Jag väljer att följa en enkel modell där slantarna fördelas till fyra olika fonder med målet är att prestera i likhet med – eller något bättre – än index och samtidigt ha en väldiversifierad portfölj. 

Avanza Global
50%
Avanza Zero
30%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
10%
Core Ny Teknik
10%

Till skillnad från den tidigare fondportföljen på kortare sikt är denna uppdaterade portfölj mer renodlad. Bl.a. saknas nu de tidigare räntefonderna. Vid en fondportfölj på över 10-års sikt verkar det hittills i historien inte finnas några motiv till att ha med räntefonder, mer än för att det vid nedgångar kan vara känslomässigt skönt att portföljen inte går ner lika mycket. På lång sikt (+10år) har det dragit ner den totala avkastningen. 

Så, istället väljer jag att främst basera den nya fondportföljen utifrån en bred och billig global indexfond. Därefter en stor andel i en svensk indexfond med gratis förvaltning. “Edgen” i den här portföljen utgörs av en mindre andel i Spiltans investmentbolagsfond och Core Ny Teknik. Investmentbolagen har tillsammans överavkastat index de senaste fem åren. För mer info om detta se t.ex. IBindex. Core Ny Teknik skapar en extra exponering mot bolag inom teknik, hälsa och digitala varumärken och drivs av två sedan tidigare lyckade förvaltare till Swedbank Robur Ny Teknik.

Det ska nu bli spännande att få följa utvecklingen av den här fondportföljen. 

Månadssparar du också i fonder, i så fall vilka och hur? 

Disclaimer
Jag äger i dagsläget samtliga fonder som angivits i detta inlägg. Kom ihåg att fonderna som nämnts ovan ska ses som observationer att läsa mer om för den som är intresserad. Det är inga köprekommendationer. Och som alltid: “Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.” (Avanza)