Produktiv vs. Effektiv

Produktiv vs. Effektiv

2 november, 2019 0 av frimedekonomi

Har du funderat på vad det är för skillnad på att vara produktiv vs. effektiv? 

Produktivitet vs. effektivitet

När jag studerade företagsekonomi var detta två vanligt förekommande begrepp i läroböckerna. Beroende på vem du frågar kan såklart definitionerna variera. En vanlig förklaring vi fick höra var att effektivitet syftar till att “göra rätt saker” och produktivitet “att göra saker rätt”. I en liknande förklaring verkar produktivitet även kunna syfta till ett ökat fokus på att göra saker (sett till antal). Jämfört med effektivitet som då snarare syftar till att göra rätt saker (prioritera). Detta påminner i sin tur om begreppen kvalitet vs. kvantitet. 

Kvalitet vs. kvantitet

Det ena behöver inte nödvändigtvis utesluta det andra. Samtidigt upplever jag dagligen ställningstaganden i vardagen och på jobbet som relaterar till detta. För egen del har jag lärt mig att jag utifrån definitionerna i det här inlägget snarare är lagd åt det mer produktiva hållet. Båda sidorna har förstås sina för- och nackdelar. Ibland upplever jag att det kan vara en stor styrka i produktivitet och att få saker gjort helt enkelt. Samtidigt finns det mycket tid att spara och en god långsiktighet som kan följa med att även kunna vara effektiv i sina handlingar. Därför brukar jag själv ibland påminna mig om frågan: “gör jag verkligen rätt saker nu”?

Nedanför ges ett försök att bedöma färdigheterna i förhållande till varandra. 

Mina färdigheter
Produktiv 70%
Effektiv 30%

Avslutningsvis

Vad stämmer bäst in på dig och hur tänker du kring begreppen? 

 

Allt gott, FriMedEkonomi